YAZARLAR IÇIN

Katılımcı kişisel bilgileri

 1. adı, soyadı.
 2. iş yeri.
 3. bilimsel derece ve bilimsel unvan.
 4. e-posta adresi.
 5. UOT ve ORCID.

 

Başvuru ve kayıt süreci

 1. Ms Office Word formatında (“doc”, “docx”) olmalıdır. A4 formatı seçilmelidir.
 2. tezler 700 kelimeyi geçmemelidir
 3. makalenin tamamı 6000 kelimeyi geçmemelidir
 4. Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Yazı boyutu 12 (on iki) punto, satır aralığı 1,15, kenar boşluğu ayarlı: Her iki tarafta 1,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 5. Makalede atıflar APA stilinde verilmelidir.

 

Tezlerin ve bildirilerin yapısı

 1. başlık (metinden önceki kısım); hem tezi hem de makaleyi ifade eder
 2. İngilizce özet ve anahtar kelimeler; Teze bir başlık ve anahtar kelimeler vermeniz yeterlidir.
 3. makale giriş, ana metin, sonuç ve kaynak listesinden oluşmalıdır. Makalenin ana metni alt başlıklara ayrılmalıdır.

Makale metnine eşlik eden görseller (resim, çizim, fotoğraf) konferansa JPG veya JPEG formatında ayrı belgeler olarak ve 10×20 cm’yi geçmemelidir. Gösterilen malzemelerin kalitesi arzu edilir. Şekil veya tabloların altyazıları gereklidir.

Not: Bildiri özetlerinin ve tam metin bildirilerin bilimsel yönü, önemi ve konferansa uygunluğu değerlendirilecek ve sonuçlar hakkında yazarlara bilgi verilecektir. Şartları karşılamayan özetler ve tam metinler değerlendirilmeyecektir.