Konular ve disiplinler

  1. Akkoyunlu dönemine ait kaynaklar ve tarihçilik
  2. Akkoyunlu ve Osmanlı ortak tarihi
  3. Uzun Hasan ve faaliyetleri
  4. Karakoyunlu döneminin farklı siyasi-tarihsel sorunları
  5. Timur İmparatorluğunun tarihi
  6. Akkoyunlu’nun devamı olarak Safevi İmparatorluğu
  7. Avrupa siyasetinin arka planında Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar
  8. XIV-XV. yüzyıllarda Anadolu, Azerbaycan ve Türkistan’daki kültürel süreçler

 

Not:

Belirtilen konular dışında gönderilen tezler ve makaleler cevapsız kabul edilmeyecek ve kabul edilmediğine dair bilgilendirme yapılmayacaktır.