Uzun Həsən və Onun Dövrü: Siyasi, Sosial-İqtisadi və Mədəni Məsələlər” – BEYNƏLXALQ KONFRANS – 25-26 Oktyabr 2023

ÖNƏMLİ TARİXLƏR

Konfransın elanı: 10 Aprel 2023-cü il

Tezis göndərmək üçün son tarix: 30 Sentyabr 2023-cü il

Məqalə üçün son tarix 01 Oktyabr 2023-cü il

Proqramın elan olunması: – 20 Oktyabr 2023-ci il

Konfransın keçirilmə tarixi: 25 Oktyabr 2023-cü il