Uzun Həsən və onun zamanında Türk dünyasının siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni problemləri

Xəzər Universiteti, Tarix və Arxeologiya departamentinin təşkilatçılığı ilə

görkəmli Türk hökmdar Uzun Həsənin doğumunun 600 illiyinə həsr olunmuş “Uzun Həsən və onun zamanında Türk dünyasının siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni problemləri”   mövzusunda BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

25 oktyabr 2023-cü il

Xəzər Universiteti, Tarix və Arxeologiya departamentinin təşkilatçılığı ilə 25 oktyabr 2023-cü il tarixində sadəcə Azərbaycan üçün deyil, bütün Türk dünyası önəmli şəxsiyyət olan üçün Uzun Həsənin doğumunun 600 illiyinə həsr olunmuş “Uzun Həsən və onun zamanında Türk dünyasının siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək.

Konfransda respublikanın ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrinin əməkdaşları, o cümlədən xarici ölkələrin alim və mütəxəssisləri iştirak edə bilər.

Konfransın mövcud pandemiya şəraiti nəzərə alınmaqla həm virtual, həm də ənənəvi formatda keçirilməsi planlaşdırılır.

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Dos. Dr. Telman Nüsrətoğlu (sədr)

Dos. Dr. Dilbər Zeynalova

Dr. Söhrab Mustafayev

Dr. Bayram Quliyev

Ceyran Məmmədova

KONFRANSIN ELM KOMİTƏSİ

Prof. Dr. Hamlet İsaxanlı – Xəzər Universiteti

Prof. Dr. Fazil Şahin – AMEA, Tarix İnstitutu

Prof. Dr. İsmayıl Aka

Akademik. Şahin Mustafayev – Türk Akademiyası

Prof. Dr. Hóvári Jánosə, Macarıstan

Prof. Dr. Uli Şamiloğlu – Nazarbayev universiteti

Prof. D. Tufan Gündüz – Gazi Universiteti

Prof. Dr. Namiq Musalı – Kastamonu Universiteti

Dos. Dr. Elza Səmədli – Xəzər Universiteti

Prof. Dr. Vefa Kurban – Ege Universiteti

Prof. Dr. Hasan Mert- Ege Universiteti

Prof. Dr. Abdullah Temizkan – Ege Universiteti

Prof. Dr. Osman Karatay – Boğaziçi Universiteti

Prof. Dr. Okan Yeşilot – Marmara Universiteti

Prof. Dr. Kürşat Yıldırım – İstanbul Universiteti

Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdənli – Marmara Universiteti

Prof. Dr. İlhan Erdem – İnönü Universiteti

Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık – Marmara Universiteti

Prof. Dr. Zabil Bayramlı – BDU, Tarix fakültəsi

Prof. Dr. Habil Məmmədov – Slavyan Universiteti

Doç. Dr. Ahmer Özcan – Adana Universiteti

Doç. Dr. Ahmet Toksoy – Aydın Universiteti

Doç. Dr. Mehdi Genceli – Marmara Universiteti

Doç. Dr. Aygül Uçar – Ege Universiteti

Dos. Dr. Roza Arazova – Xəzər Universiteti

Dos. Dr. Tofiq Nəcəfli – AMEA, Tarix İnstitutu

Dos. Dr. Vasif Qafarov – AMEA, Tarix İnstitutu

Dr. Ülviyə İbrahimova – BDU, Tarix fakültəsi

Dr. Zəhra İslamova – BDU, Tarix fakültəsi

Dr. Rüxsarə Quliyeva – Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi

Dr. Mehmet Fatih Bekirhan

Dr. Ayşe Atıcı – Osmaniye Korkut Ata Universiteti

Dr. Sinan Tanrıverdi

Əkbər Nəcəf

KONFRANSA AŞAĞIDAKI ELMİ İSTİQAMƏTLƏR ÜZRƏ MƏRUZƏLƏR QƏBUL OLUNUR:

 1. Ağqoyunlu dövrünün qaynaqları və onlar üzərində tədqiqatlar
 2. Ağqoyunlu və Osmanlı müştərək tarixi
 3. Uzun Həsən və onun fəaliyyətləri
 4. Qaraqoyunlu dövrünün müxtəlif siyasi-tarixi istiqamətləri
 5. Teymurlu imperatorluğu tarixi
 6. Ağqoyunluların davamı olaraq Səfəvilər imperiyası
 7. Avropanın siyasəti fonunda Ağqoyunlu, Səfəvi və Osmanlılar
 8. XIV-XV yüzilliklərdə Anadolu, Azərbaycan və Türküstanda mədəni proseslər

DİQQƏT!!!

Göstərilən istiqamətlərdən kənar mövzularda göndərilən tezis və məqalələr cavab verilmədən qəbul olunmayacaq

Konfransda iştirak üçün məqalə və tezislər türk (bütün türkcələrdə) və ingilis dillərində  aşağıdakı tələblərə  uyğun 30 may 2023-cü il tarixinə qədər uzunhasan600@khazar.org. e-mail ünvanına təqdim edilməlidir.

ÖNƏMLİ TARİXLƏR

Konfransın elanı: 10 aprel 2023-cü il

Tezis göndərmək üçün son tarix: 30 may 2023-cü il

Qəbul olunan tezislərin açıqlanması: 01 sentyabr 2023-cü il

Məqalə üçün son tarix 01 oktyabr 2023-cü il

Proqramın elan olunması: – 20 oktyabr 2023-ci il

Konfransın keçirilmə tarixi: 25 oktyabr 2023-cü il

TEZİS VƏ MƏQALƏLƏR ÜÇÜN TƏLƏBLƏR:

 • Ms Office Word formatında (“doc”, “docx”) olmalıdır. A4 format seçilməlidir.
 • tezislərin həcmi 700 sözdən çox olmamalıdır
 • məqalənin həcmi 6000 sözdən çox olmamalıdır
 • Times New Roman şrifti ilə yığılmalıdır. Şriftin ölçüsü 12 (on iki) punto, sətir aralığı 1.15 interval müəyyən edilir kənar boşluqlar: hər tərəfdən 1.5 sm qoyulmalıdır.
 • məqalədə istinadlar APA style ilə verilməlidir.

TEZİS VƏ MƏQALƏLƏRİN STRUKTURU:

 • titul (mətnə qədər olan hissə);həm tezisə həm məqaləyə aiddir
 • İngilis dilində xülasə və açar sözlər; tezisə başlıq və açar sözlərin verilməsi yetərlidir
 • məqalə giriş, əsas mətn, nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarət olmalıdır. Məqalənin əsas mətni yarımbaşlıqlara ayrılmalıdır
 • Məqalə mətnini müşayiət edən hər hansı bir illüstrasiya (şəkillər, rəsmlər, fotoşəkillər) JPG və ya JPEG formatında ayrı sənədlər şəklində konfransa təqdim edilməli və 10×20 sm-dən çox olmamalıdır. Illüstrasiyalı materialların keyfiyyəti arzu olunandır. Rəqəmlər və ya cədvəllərin alt yazıları tələb olunur.

İŞTİRAKÇILAR HAQQINDA MƏLUMAT:

 • ad, soyad, ata adı;
 • işlədiyi müəssisənin adı;
 • vəzifəsi;
 • elmi dərəcəsi və elmi adı;
 • e-mail ünvanı;
 • əlaqə telefonları;
 • UOT və ORCID.

 

Ünvan: Məhsəti küçəsi 41, 1096, Bakı, Azərbaycan.

Əlaqə telefonları: (+994 12) 421 79 16 (203).

Qeyd 1: Təqdim olunan məqalə və tezislərin elmi aktuallığı, əhəmiyyətliliyi, konfransın mövzusuna uyğunluğu qiymətləndiriləcək və müəlliflərə bunun nəticəsi barədə məlumat veriləcək. Tələblərə cavab verməyən məqalə və tezislər dərc edilmir və əlyazmaları geri qaytarılmır.

Qeyd 2: Elmi baxımdan önəmli hesab etdiyimiz məqalələr Xəzər Universitetinin Web of Science məlumat bazasına daxil olan “Khazar Journal of Humanities and Social Sciences” adlı jurnalın xüsusi nömrəsində çap olunması nəzərdə tutulur.